Hushållsekonomi / 2022-10-12

Nya siffror: Äldre sparare känner sig mest trygga kring sin privatekonomi

Äldre sparare sticker ut från mängden. 9 av 10 personer över 65 år uppger att de har en trygg privatekonomi – vilket är högst av alla åldersgrupper. Här är 3 saker som yngre kan lära sig av 65-plussare.

Äldre sparare sticker ut från mängden. 9 av 10 personer över 65 år uppger att de har en trygg privatekonomi – vilket är högst av alla åldersgrupper. I pensionsåldern är det dessutom många äldre som skiftar sparfokus från aktier till sparkonto med ränta. Här är 3 saker som yngre kan lära sig av 65-plussare.

Mycket sker när vi fyller 65 år. Även om inte alla går i pension då förändras synen på vår privatekonomi och hur vi sparar. Det synliggörs i den undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Borgo. Genom att ställa privatekonomiska frågor går det att uttyda ett sparskifte som 65-plussare gör. I pensionsåldern är det nämligen vanligt att byta ut aktierna mot sparande på räntekonto.

Till exempel ökar användningen av sparkonto med ränta som primär sparform med 67 procent vid pensionsåldern. Samtidigt minskar aktiesparandet med 33 procent.

”Att så många väljer att byta ut aktierna mot räntekonto kan förklaras av att man tillgängliggör pengarna, minskar risken – men ändå får avkastning. Jag är glad för att så många äldre gör ett aktivt val och avstår från nollräntekonton”, säger Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo.

I snitt kan personer över 65 år spara 2 700 kronor – vilket är lägst månadssparande av alla åldersgrupper. Samtidigt uppger hela 55 procent av 65-plussarna som inte sparar att de inte har behov av det.

Undersökningen visar också att äldre sparare är mest trygga av alla åldersgrupper. 9 av 10 uppger i undersökningen att de har en mycket eller ganska trygg privatekonomi.  Man uttrycker också i högst uträckning att man har goda sparkunskaper.

”Gammal är äldst, även här. Jag tror fler åldersgrupper kan lära sig av sparare med mest erfarenhet. Deras kunskap har byggts upp under en lång tid där både omvärlden och privatekonomin har förändrats under resans gång. Min rekommendation är att rätta munnen efter matsäcken och anpassa livet utefter de ekonomiska förutsättningarna. Samt att göra aktiva val i en sparform där man känner sig trygg, säger Åsa Fagerlund. 

3 saker som yngre kan lära sig av äldre sparare

1. Få alltid ränta på ditt sparande

Äldre säger nej till nollräntekonton i högre utsträckning än yngre sparare, visar Borgos undersökning. Att alltid se till att få ränta på sitt sparande är något som fler borde ha som ledmotiv – oavsett vilken sparform man väljer.

2. Välj en sparform som passar din sparhorisont

Hur ser din sparhorisont ut? När i tiden du planerar att nå ditt sparmål avgör vilken sparform som är bäst för dig. På ålderns höst väljer många äldre att byta ut aktiesparandet (som ofta innebär en hög risk) mot sparkonto med ränta (där risken är lägre och pengarna är mer lättillgängliga). Det här indikerar att äldre gör aktiva val där man väljer den sparform som passar bäst för det skede i livet som man befinner sig i.

3. Kunskap ger trygghet

På två områden i Borgos undersökning sticker personer över 65 år ut. Dels bedömer 8 av 10 att de har goda kunskaper om privatekonomi, dels uppger 9 av 10 att de har en trygg privatekonomi. Slutsatsen av detta är att kunskap och erfarenhet leder till trygghetskänslor. Så en tröst till yngre som kämpar med privatekonomin är att det troligtvis blir bättre med tiden – men att det är viktigt att skaffa sig goda privatekonomiska kunskaper

Relaterade artiklar