Sparande / 2022-06-16

Experten: Bästa tipsen för att spara ihop till buffert – ditt skydd i oroliga tider

Här svarar Åsa Fagerlund, sparansvarig hos Borgo, på fyra av de vanligaste frågorna kring hur man bygger upp en trygg spargris.

Efter en längre period av högkonjunktur och en stark börsutveckling befinner vi oss nu i mer oroliga ekonomiska tider – vilket får fler svenskar att se över sitt buffertsparande. Här svarar Åsa Fagerlund, sparansvarig hos Borgo, på fyra av de vanligaste frågorna kring hur man bygger upp en trygg spargris.

Varför borde jag spara just nu?

Oavsett ekonomiskt läge är det bra att spara, dels till förväntade kostnader som till exempel din pension, dels till en buffert så att du har råd att betala oförutsedda kostnader. En sparbuffert kan ses som en sorts försäkring, som gör att du är bättre rustad för oförutsägbara händelser, som att bilen måste repareras eller att en vattenskada uppstår i hemmet. Med en buffert är det enklare att ta den kostnaden.

Hur borde jag spara i oroliga tider?

Faktorer som pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och inflation för oss bort från ett läge med nollränta och där investeringar på börsen har känts nästintill riskfria. Samtidigt ser vi hur effekterna även skapar en mer osäker arbetsmarknad samt högre levnadskostnader när matpriserna ökar och bolåneräntorna går upp. Det aktualiserar frågan om sparande. När inflationen är hög vill man gärna investera sparpengarna så att de inte förlorar sitt värde, men med oroligheterna i världen är till exempel aktiesparande förenat med högre risker, säger Åsa Fagerlund och fortsätter:

Därför kan sparkonto med ränta eller fasträntekonto, där du binder dina pengar under en tidsperiod mot en högre ränta, vara en attraktiv sparform framöver. Viktigast av allt är att säkra din buffert i en sparform med låg risk. Därefter kan du utforska sparformer som innebär både högre risk och potentiellt högre avkastning på sikt.

Hur stor borde min sparbuffert vara?

Vår generella rekommendation är att din sparbuffert borde motsvara 2–3 månadslöner. En sådan exakt siffra beror dock på din individuella situation, till exempel om du har familj och bor i bostadsrätt, hyresrätt eller hus. Syftet med bufferten är att klara av oförutsägbara utgifter. Om du buffertsparar för att hålla dig ekonomiskt flytande vid till exempel arbetslöshet bör du fundera hur lång tid du tror det tar att få ett nytt jobb. Då kan även faktorer som om du har A-kassa och/eller inkomstförsäkring vara kloka att väga in för att bättre förstå hur du skulle klara en sådan situation.

Hur får jag en regelbundenhet i mitt sparande?

Det kan vara svårt att komma i gång med sparandet, särskilt i tider med stigande levnadskostnader. Tänk på att en buffert sällan uppstår över en natt. Det handlar om att lägga undan en summa varje månad, till exempel genom automatiskt sparande, för att nå en summa som gör att du kan hantera oförutsedda utgifter. Det kommer på sikt leda till ökad trygghet.

Genom att ha ditt sparande hos en separat aktör – skiljt från ditt lönekonto – är det också större chans att du lämnar sparbufferten orörd. Se bara till att de erbjuder ränta!

Relaterade artiklar