Systemunderhåll på hemsidan

Den 15/4 mellan 07:00 och 09:00 utförs systemunderhåll, vilket kan leda till vissa störningar på hemsidan.

Sparande / 2022-09-19

Stockholmare sparar mest i landet – varannan har ett bostadsköp i sikte

Nya siffror från Demoskop visar att Stockholmare är bäst i landet på att lägga undan pengar varje månad - och att framtida bostadsaffärer är en viktig motivationsfaktor för många sparare.

Stockholmare har bäst förmåga att lägga undan pengar. Nya siffror från Demoskop visar att man i huvudstaden kan spara i snitt 3 300 kronor per månad – vilket är högst i landet. Och det är framtida bostadsaffärer som är en viktig motivationsfaktor för många sparare.

Hur mycket du kan spara skiljer sig åt beroende på vad du bor. När Demoskop på uppdrag av Borgo frågade 2 000 svenskar om deras sparvanor framkom det att man i Stockholm kan lägga undan mer varje månad än i övriga landet.

Till exempel visar undersökningen att:

  • Var tredje stockholmare kan spara 5 000 kronor eller mer per månad
  • I snitt kan stockholmare spara 3 300 kronor per månad
  • I Göteborg kan man i snitt spara 2 950 kronor och 2800 kronor i Malmö

Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo, tror att det finns flera förklaringar till att Stockholm sticker ut i statistiken:

”Många stockholmare har en hög månadsinkomst, speciellt om man jämför med resten av landet. Det är såklart en viktig faktor för att kunna ha marginaler i sin privatekonomi. Samtidigt är det en stad med höga bostadspriser, vilket innebär att krävs mycket kapital till en kontantinsats. Det kan vara en förklaring till att många är motiverade till ett stort sparande varje månad,” säger Åsa Fagerlund.

1 av 4 får ränta på sitt sparande

Undersökningen ger också stöd till den analysen. Varanannan stockholmare (47 procent) uppger nämligen att framtida bostadsköp är ett viktigt syfte för sparandet. I övriga landet är det endast var fjärde person (26 procent) som sparar till ett bostadsköp.

Stockholmarna sparar också på ett konto med ränta i större utsträckning. Var fjärde sparare i huvudstaden (24 procent) säger att man använder sig av sparformen.  Det är högre än övriga landet där en femtedel (20 procent) av spararna får ränta på sitt sparande.

”Det är glädjande att så många väljer ett sparkonto med ränta. De senaste månaderna har sparräntorna stigit ytterligare och därmed finns det ännu fler anledningar att göra ett aktivt val. Att tänka långsiktigt och välja ett sparande där pengarna växer på sikt hjälper dig att skapa trygghet i din privatekonomi,” säger Åsa Fagerlund.

 

Om undersökningen:

Demoskop genomförde i april 2022 en undersökning på uppdrag av Borgo där 2017 personer fick svara på frågor om sin privatekonomi. Undersökningen resulterade även i Spargrisrapporten – en sammanställning och analys av svenskarnas sparande.

Relaterade artiklar