En långsiktig affär

Vår verksamhet är enbart inriktad på att erbjuda riktigt bra bolån över tid genom effektiv finansiering, där sparkonton till privatpersoner och företag i Sverige är en viktig del. På så sätt spelar vi en viktig roll i varje enskild kunds liv. Men vi är också medvetna om att vår typ av verksamhet har en effekt på samhället som helhet. Därför har vi som mål att erbjuda produkter som bidrar till grön omställning, samt ta en utbildande roll när det gäller lån, sparande och kunskap om vardagsekonomi. Vi arbetar också aktivt med styrning, risk och penningtvätts-relaterade frågor samt med att skapa en inklusiv, jämlik och attraktiv arbetsplats. Vårt hållbarhetsarbete vilar på tre strategiska pelare:

  • Ett hållbart produkterbjudande
  • Styrning med hållbarhet i fokus
  • Våra medarbetares välbefinnande

Gröna lån för gröna boenden

Vi vill göra skillnad där vi har störst möjlighet att påverka. Framöver kommer vi erbjuda gröna bolån genom våra förmedlare; ett viktigt incitament för att bidra till fler gröna och energieffektiva hushåll. För närvarande är endast runt 7% av svenska hushåll att betrakta som “gröna” eller hållbara (energiklass A och B, enligt Boverket) och endast 1% av låntagare i Sverige har gröna bolån. Borgos vill vara med och bidra till att öka andelen gröna lån över tid och därmed verka för att fler väljer ett hållbart boende.

Andel gröna hushåll i Sverige idag

Stabila bolån över tid

Borgo ska genom effektivitet och skalbarhet skapa bättre bolån till fler. Borgo gör tillförlitliga kreditbedömningar via vår avancerade och datadrivna process, som säkerställer att vi ger bolån efter varje privatpersons ekonomiska utrymme och betalningsförmåga. Finns rätt förutsättningar erbjuds en belåningsgrad på upp till 85 procent och konkurrenskraftiga räntor som är stabila över tid, kan fler privatpersoner få tillgång till moderna och prisvänliga bolån.

Ett transparent sparande

En del av finansieringen av Borgos bostadskrediter utgörs av sparkonton för privatpersoner och företag. Vi strävar efter att alltid erbjuda ett transparent sparande, för oss innebär det att vi kan visa våra kunder vad deras sparande går till – i vårt fall bolån – och möjligheten att ge bättre bolån till fler. Genom att erbjuda bra räntor, och självklart statlig insättningsgaranti, blir Borgos spargris ett bra alternativ till de som vill se sina sparpengar växa – utan att finansiera utlåning med hög risk, eller driva på för ökad konsumtion genom konsumtionskrediter. På så sätt är det vår ambition att Borgos spargris ska bidra till både bättre privatekonomi och en minskad skuldsättning för konsumtion i samhället.

Andel gröna hushåll i Sverige idag