En hållbar affär

Vår verksamhet är enbart inriktad på bolån och sparkonton för privatpersoner i Sverige. På så sätt spelar vi en viktig roll i varje enskild kunds liv. Men vi är också medvetna om att vår typ av verksamhet har en effekt på samhället som helhet. Därför har vi byggt hela vår affärsidé kring ett transparent sparande, med stabila bolån över tid och ett långsiktigt fokus på grön finansiering för att främja gröna boenden.

  • Ett transparent sparande
  • Stabila bolån över tid
  • Grön finansiering för gröna boenden

Ett transparent sparande

En del av finansieringen av Borgos bostadskrediter kommer utgöras av sparkonton för privatpersoner och företag. Vi strävar efter att alltid erbjuda ett transparent sparande, för oss innebär det att vi kan visa våra kunder vad deras sparande går till – i vårt fall bolån – och möjligheten att ge bättre bolån till fler. Genom att erbjuda bra räntor, och självklart statlig insättningsgaranti, blir Borgos spargris ett bra alternativ till de som vill se sina sparpengar växa – utan att finansiera utlåning med väldigt hög ränta, eller driva på för ökad konsumtion. På så sätt är det vår ambition att Borgos spargris ska bidra till både bättre privatekonomi, och en minskad skuldsättning för konsumtion i samhället.

Andel gröna hushåll i Sverige idag

Grön finansiering för gröna boenden

Vi vill göra skillnad där vi har störst möjlighet att påverka. Från och med 2022 kommer Borgo erbjuda gröna obligationer till finansiella investerare. Dessa kommer möjliggöra finansiering av gröna bolån till förmånliga räntor, som är viktigt för att skapa incitament för grönare hushåll. Idag är endast 7% av svenska hushåll att betrakta som “gröna” eller hållbara (energiklass A och B, enligt Boverket) och endast 1% av låntagare i Sverige har gröna bolån. Borgo ska öka andelen gröna lån över tid och därmed verka för att fler väljer ett hållbart boende.

Andel gröna hushåll i Sverige idag

Stabila bolån över tid

Borgo ska genom vår verksamhet skapa bättre bolån till fler. Med en belåningsgrad upp till 85 procent och konkurrenskraftiga räntor som är stabila över tid, kan fler privatpersoner få tillgång till moderna och prisvänliga bolån. Vi gör tillförlitliga kreditbedömningar via vår avancerade och datadrivna process, som säkerställer att vi ger bolån efter varje privatpersons ekonomiska utrymme och betalningsförmåga.