Ledning & styrelse

Borgo drivs av en ledningsgrupp med bred och relevant samlad erfarenhet och har en styrelse med såväl representanter från ledning, investerare samt oberoende ledamöter.

Gustav Berggren

Gustav Berggren

VD
Samuel Tawadros

Samuel Tawadros

CFO
Peter Walldour

Peter Walldour

COO, Vice VD
Adam Lewenhaupt

Adam Lewenhaupt

CCO
Camilla Philipson Watz

Camilla Philipson Watz

CLO
Emma di Nicola

Emma di Nicola

CRO
Peter Strömberg

Peter Strömberg

CTO (Interim)
Eva Cederbalk

Eva Cederbalk

Ordförande
Julia Lannerheim

Julia Lannerheim

Oberoende
Johan Brodin

Johan Brodin

Oberoende
Per Balazsi

Per Balazsi

Anna Wanby

Anna Wanby

Gustaf Rentzhog

Gustaf Rentzhog

Jan-Gunnar Eurell

Jan-Gunnar Eurell

Caj Tigerstedt

Caj Tigerstedt

Björn Rentzhog

Björn Rentzhog

Johan Sandberg

Johan Sandberg