Vårt hållbarhetsarbete

Vi nöjer oss inte med att vår affär är transparent och ansvarsfull. Vi vill och måste såklart göra mer. Det finns flera ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar kopplat till boenden. Som en ny aktör har vi med oss från början att vi kan göra skillnad.

Hållbarhet integrerat från start

Hållbarhet har varit en del av Borgo sedan starten, men vi fortsätter att aktivt integrera hållbarhetsaspekter i alla delar. Fram till och med halvårsskiftet 2022 ska vi utveckla mål och genomförandeplan för att säkerställa att vi bidrar och gör nytta där vi kan. Arbetet kommer att innefatta såväl en väsentlighets- som riskanalys, liksom ambitiösa mål kopplat till Agenda 2030. Följande områden kommer vi lägga fokus vid i arbetet:

1. Ekonomi – Bedriva en långsiktigt hållbar affär som främjar en sund privatekonomi

Borgo ska genom sitt arbete och sin informationsgivning inte bara erbjuda bra villkor på bolån och attraktiva sparräntor, utan också främja ett sunt kredit- och sparbeteende hos sina kunder. Denna strategi ska bidra till en bättre ekonomi för våra kunder samt en långsiktigt hållbar affär för Borgo.

2. Miljö – Minska vår klimat- och miljöpåverkan

Borgos ambition är att över tid nå en marknadsledande andel gröna bolån av sin portfölj och därigenom främja hållbara boenden.

Dessutom ska vi arbeta aktivt för att minska vår klimat- och miljöpåverkan där vi har möjlighet. I ett första steg handlar det om att minska utsläppen från vår egen verksamhet och vi arbetar efter en policy för att minska vårt klimatavtryck. Som en del av genomlysningsarbetet kommer vi sätta mål för när vi senast ska vi vara klimatneutrala från vår egen verksamhet.

3. Socialt – Erbjuda en attraktiv och jämlik arbetsplats

Vår verksamhet bedrivs bäst när alla medarbetare mår bra och fullt ut kan bidra med sina olika kunskaper och erfarenheter. Därför är arbetsmiljö och hälsa viktiga aspekter för oss som bolag och vår utveckling.

Vi har nolltolerans mot diskriminering, och säkerställer att vår rekryteringsprocess är så jämlik och icke-diskriminerande som möjligt, bland annat genom ett samarbete med Alva Labs som utvärderar kandidater på ett neutralt och anonymt sätt. Borgo ska vara en arbetsplats präglad av mångfald och inkludering.

Våra samarbetspartners och ägare.

Borgo delägs av ICA Banken, Ikano, Söderberg & Partners och Ålandsbanken som alla arbetar fokuserat för att ta sitt samhällsansvar. Dessa fyra aktörer ställer höga krav på oss att göra samma sak. På motsvarande sätt är vi noga med vilka leverantörer vi arbetar med utifrån etiska, moraliska och miljöaspekter.