Vanliga frågor kring Borgo och våra sparkonton - hittar du i vår FAQ

Har du funderingar på:
- Hur gör jag ett uttag/insättning?
- Hur skapar och ändrar jag mitt förvalda konto?
- Hur öppnar jag ett fasträntekonto?

Klicka här! så kommer du till Borgos FAQ där du hittar svar på våra vanligaste frågor.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi nöjer oss inte med att bedriva en transparent och ansvarsfull verksamhet. Vi vill och måste såklart göra mer. Det finns flera ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar kopplat till boenden. Som en nyare aktör har vi med oss från början att vi kan och bör arbeta för att göra skillnad.

Hållbarhet integrerat från start

Frågor som rör hållbarhet har varit del av Borgo sedan starten och vi fortsätter att aktivt integrera hållbarhetsaspekter i alla delar av vår verksamhet. Under 2022 genomfördes en materialitetsanalys som utmynnade i strategiska pelare som kommer utgöra stommen i vårt arbete framöver. Dessa pelare har brutits ned i mindre delar samt mål och “actions” som implementeras i vårt arbete.

Borgos strategiska pelare:

1. Ett hållbart produkterbjudande

Borgo arbetar för att inom en snar framtid kunna erbjuda gröna bolån och gröna obligationer, för att bidra till grön omställning. Genom vårt sparkonto, vår kommunikation och vårt kreditregelverk uppmuntrar vi till sparande och sunda finanser. Vi arbetar också aktivt med att på ett ansvarsfullt och transparent vis förvalta vår likviditetsportfölj.

2. Styrning med hållbarhet i fokus

Borgo styrs med hela vår värdekedja i åtanke. Vi gör löpande en bedömning av våra leverantörer och partners. Vi arbetar aktivt med frågor som rör korruption, penningtvätt och terrorism, samt våra kunders integritet och säkerhet. Borgo har ett litet direkt klimatavtryck som löpande följs upp, liksom vårt indirekta avtryck.

Dessutom ska vi arbeta aktivt för att minska vår klimat- och miljöpåverkan där vi har möjlighet. I ett första steg handlar det om att minska utsläppen från vår egen verksamhet och vi arbetar efter en policy för att minska vårt klimatavtryck. Som en del av genomlysningsarbetet kommer vi sätta mål för när vi senast ska vi vara klimatneutrala från vår egen verksamhet.

3. Våra medarbetares välbefinnande

Våra medarbetares välbefinnande är i fokus för oss och vi vill kunna behålla och attrahera talang. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller trakasserier och strävar efter att skapa en inklusiv, diversifierad, accepterande och jämlik arbetsplats.

Hur vi mäter och rapporterar

Under våren 2022 släpps Borgos första hållbarhetsrapport framtagen i enlighet med TCFD (Taskforce on Climate Disclosure Framework). För framtida kvalitativ rapportering kommer vi använda oss av GRI (Global Reporting Initiative) samt PAI (Principal Adverse Impact).

Våra samarbetspartners och ägare.

Borgo delägs av ICA Banken, Ikano, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken som alla arbetar aktivt med frågor som rör ESG. På samma sätt som vi är noga med vilka leverantörer vi arbetar med utifrån etiska, moraliska och miljöaspekter, så ställer dessa fem aktörer höga krav på oss både från ägar- och partnerperspektiv.