Om Borgo

Borgo är ett fristående hypoteksbolag vars målsättning är att erbjuda marknadsledande bolån via distributionspartners till svenska privatpersoner, samt sparkonton.

Starka och långsiktiga ägare

Genom att flera företag går samman skapas skalfördelar och förutsättningar för att erbjuda attraktiva bolåneräntor till konsumenter på ett ekonomiskt hållbart vis. Borgos ägare ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken har alla lång erfarenhet av distribution av, och gedigen kunskap om, bolån. Utöver dessa fyra har även Sparbanken Syd ingått bindande avtal med Borgo för att ansluta till samarbetet som ägare och distributör.

Distribution

Borgo kommer distribuera bolån via ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Borgo är kreditgivare och fattar alltid kreditbeslut.

Tillstånd

Borgo har tillstånd att bedriva verksamhet med tillstånd enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (“LBF”) samt enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (“LUSO”) och står under tillsyn av Finansinspektionen. Alla medarbetare hos Borgo som arbetar med bolån är licensierade av SwedSec samt har en bakgrund inom bank och finans med stor erfarenhet av bolån.

In English

Borgo is a Swedish mortgage institution (Credit Market Company) which is under the supervision of the Swedish FSA. Borgo offers mortgages to the prime segment in Sweden as well as savings accounts. Mortgages will be distributed by ICA Banken, Ikano, Ålandsbanken and Söderberg & Partners. As a modern, highly digitalised player, Borgo aims to offer better mortgage terms to more people in an efficient, transparent and sustainable way. For more information, please contact us via info@borgohypotek.se.

Ledning & Styrelse