Systemunderhåll på hemsidan

Den 15/4 mellan 07:00 och 09:00 utförs systemunderhåll, vilket kan leda till vissa störningar på hemsidan.

Om Borgo

Borgo är ett fristående hypoteksbolag som erbjuder konkurrenskraftiga bolån via kreditförmedlare till svenska privatpersoner. Borgo erbjuder även sparkonton till privatpersoner och företag.

Starka och långsiktiga ägare

Genom att flera företag går samman skapas skalfördelar och förutsättningar för att erbjuda attraktiva bolåneräntor till konsumenter på ett ekonomiskt hållbart vis. Borgos ägare ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken har alla lång erfarenhet av distribution av, och gedigen kunskap om, bolån. Ytterligare delägare i Borgo är Persson Invest, Proventus, Real Alliance och Neptunia.

Distribution

Borgos bolån förmedlas via ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd och Ålandsbanken. Borgo är kreditgivare och fattar alltid kreditbeslut.

Tillstånd

Borgo har tillstånd att bedriva kreditmarknadsbolag enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (“LBF”) samt enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (“LUSO”) och står under tillsyn av Finansinspektionen. Alla medarbetare hos Borgo som arbetar med bolån är licensierade av SwedSec samt har en bakgrund inom bank och finans med stor erfarenhet av bolån.

Borgos ersättningssystem

Den ersättning som Borgo erbjuder sina anställda är av sådant slag att Borgo kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Anställda erbjuds ersättning och andra förmåner som är rimliga, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på den marknad Borgo verkar. Borgo erbjuder endast fast ersättning till sina anställda. Ingen anställd ska följaktligen erhålla rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska vara marknadsanpassad och utgår från den anställdes befattning och baseras på ansvar, kompetens och prestation.

Styrelsen beslutar om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare och har inrättat ett ersättningsutskott som bereder dessa frågor. Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Ersättningspolicyn, beslutad av styrelsen, är en del av Borgos interna regelverk och revideras årligen. 

In English

Borgo is a Swedish mortgage institution (Credit Market Company) which is under the supervision of the Swedish FSA. Borgo offers mortgages to the prime segment in Sweden as well as savings accounts. Mortgages are distributed by ICA Banken, Ikano, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd and Ålandsbanken. As a modern, highly digitalised player, Borgo aims to offer better mortgage terms to more people in an efficient, transparent and sustainable way. For more information, please contact us via info@borgohypotek.se.

Ledning & Styrelse