Om Borgo

Borgo är ett fristående hypoteksbolag som möjliggör bättre bolån till fler. Förutom bolån erbjuder vi transparenta sparkonton med marknadsledande räntor till privatpersoner och företag.

Våra ägare

Borgo har starka och långsiktiga ägare, som har gått samman för att skapa skalfördelar och erbjuda en bättre bolåneprodukt till privatpersoner. Borgo ägs av ICA Banken, Ikano Bank, Sparbanken Syd, Söderberg & Partners och Ålandsbanken, samt Persson Invest, Proventus, Real Alliance och Neptunia.

Så erbjuder vi bolån

Våra bolån förmedlas genom ICA Banken, Ikano Bank, Sparbanken Syd, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Som kund ansöker du om bolån direkt hos våra partners, men med Borgo som kreditgivare.

Tillstånd

Borgo har tillstånd att bedriva kreditmarknadsbolag enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (“LBF”) samt enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (“LUSO”) och står under tillsyn av Finansinspektionen. Alla medarbetare hos Borgo som arbetar med bolån är licensierade av SwedSec samt har en bakgrund inom bank och finans med stor erfarenhet av bolån.

Borgos ersättningssystem

Den ersättning som Borgo erbjuder sina anställda är av sådant slag att Borgo kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Anställda erbjuds ersättning och andra förmåner som är rimliga, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på den marknad Borgo verkar. Borgo erbjuder endast fast ersättning till sina anställda. Ingen anställd ska följaktligen erhålla rörlig ersättning. Den fasta ersättningen ska vara marknadsanpassad och utgår från den anställdes befattning och baseras på ansvar, kompetens och prestation.

Styrelsen beslutar om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare och har inrättat ett ersättningsutskott som bereder dessa frågor. Utskottet ska bestå av minst två styrelseledamöter. Ersättningspolicyn, beslutad av styrelsen, är en del av Borgos interna regelverk och revideras årligen.

Ledning & Styrelse

In English

Borgo is a Swedish mortgage institution (Credit Market Company) which is under the supervision of the Swedish FSA. Borgo offers mortgages to the prime segment in Sweden as well as savings accounts. Mortgages are distributed by ICA Banken, Ikano, Söderberg & Partners, Sparbanken Syd and Ålandsbanken. As a modern, highly digitalised player, Borgo aims to offer better mortgage terms to more people in an efficient, transparent and sustainable way. For more information, please contact us via info@borgohypotek.se.