Systemunderhåll på hemsidan

Den 15/4 mellan 07:00 och 09:00 utförs systemunderhåll, vilket kan leda till vissa störningar på hemsidan.

Hur påverkas svenskarnas sparande av det ekonomiska läget? Och vilka skillnader finns mellan män och kvinnor? För att ta reda på det har Borgo ställt privatekonomiska frågor till 2 000 svenskar. Resultatet från Demoskop-undersökningen delar vi med oss i den nya upplagan av Spargrisrapporten 2023.

Att det varit ett tufft ekonomiskt år, präglat av hög inflation och höjda boende- och elkostnader, syns i Borgos rapport. Var fjärde svensk (26%) uppger att de är privatekonomiskt stressade – och fler kvinnor än män känner sig stressade.

De största stressfaktorerna är livsmedelspriserna, boendekostnaderna, energikostnaderna och drivmedelspriserna. Det här får konsekvenser på svenskarnas mående.

Medan kvinnor i större utsträckning får problem med den psykiska hälsan och sömnen uppger männen att de får en sämre relation med sina barn och sin partner.

Dessutom överväger var tionde svensk att sälja sin bostad på grund av höjda boendekostnader.

Men undersökningen har även ljusglimtar. Resultatet visar att andelen svenskar som får ränta på sitt sparande, rörligt eller med bindningstid, nästintill har fördubblats i jämförelse med 2022. Andelen har ökat från 25 procent till 47 procent.

”Vi tycker att det är glädjande att fler svenskar får ta del av ränteeffekten. Det här visar att det ekonomiska läget tvingar fler att vara aktiva och pressar storbankerna till att höja sin sparränta, om än marginellt kan vi tycka. På Borgo vill vi att fler sparare ska kunna kräva konkurrenskraftig ränta på varje sparad krona,” säger Åsa Fagerlund, sparansvarig hos Borgo.

I fjolårets undersökning var sparande på ett nollräntekonto det näst vanligaste sparalternativet – men där har andelen sjunkit med 13 procentenheter.

Undersökningen visar också att åtta av tio svenskar har ett regelbundet sparande. Hur stort det är skiljer sig dock mellan könen, där männen i snitt kan spara 4 100 kronor per månad, medan kvinnorna sparar 3 800 kronor.