Hur bra är vi svenskar på att spara – och vilka sparformer föredrar vi? Genom att fråga 2 000 personer om sparvanor har vi på Borgo fått en detaljerad bild av sparandet i Sverige. Dessa insikter vill vi dela med oss av i form av Spargrisrapporten, med syfte att öka den ekonomiska tryggheten.

I Borgos undersökning uppger 8 av 10 svenskar att man har ett regelbundet sparande, och var fjärde sparande kan lägga undan 5 000 kronor eller mer varje månad.

Undersökningen visar också på skillnader i sparandet mellan könen. Medan män i genomsnitt kan spara 3 300 kronor per månad ligger motsvarande siffra på 2 600 kronor för kvinnor.

Vilken sparform vi använder skiljer sig också åt. Siffrorna visar bland annat att 4 av 10 svenskar sparar på ett konto utan ränta. För var sjätte svensk är det dessutom den primära sparformen. I praktiken innebär det att man går miste om ränteeffekten och att man har en spargris som jobbar gratis åt banken.

”Sparkonto utan ränta kan kännas som en trygg och säker sparform, men det är i själva verket en sparfälla. I vår rapport får du tips på hur du bättre organiserar ditt sparande för att snabbare nå dina sparmål,” säger Åsa Fagerlund, sparexpert hos Borgo.

När det kommer till syftet med vårt sparande är pensionen det vanligaste sparmålet, vilket 2 av 3 uppger att man sparar till. Varannan person sparar även till bufferten.

Rapporten visar också vilka faktorer som kan vara viktiga för att uppleva privatekonomisk trygghet. Till exempel uppger 9 av 10 personer som investerar mycket tid i sin ekonomi att de känner sig trygga.