Borgo justerar räntan.

Den 27 juni sänks räntan på rörligt sparkonto till 3,90% för privatpersoner. Ändringen gäller för både nya och befintliga rörliga sparkonton. Fasträntekonton påverkas inte av denna justering. För mer information om Borgos räntor - klicka här!

Företagstjänster

Hos Borgo placerar du enkelt företagets pengar och kan välja på ett utbud av både rörliga och bundna sparkonton. 

För att öppna ett företagskonto behöver du inkomma med: (totalt 5 dokument)

Företagskontoavtal

Undertecknas av (Bank-ID via Scrive):
1. Kontoansökan - Sparkonto Företag och KYC Firmatecknare för företaget
2. Bilaga till KYC - Juridisk person, Verklig huvudman Verklig huvudman / Alternativ verklig huvudman
3. Autogiroblankett (Behövs för att genomföra uttag) Firmatecknare /
 Företagsrepresentant 
Den som förvaltar kontot ska ha fullmakt enligt nedan:

4. Fullmakt för sparkonto Firmatecknare för företaget
5. Kundkännedom - Företagsrepresentant Företagsrepresentant / Fullmaktshavare

Fasträntekontoavtal*

Undertecknas av (Bank-ID via Scrive):

Ansökan om fasträntekonto - Företag Firmatecknare för företaget
*OBS - Det behöver finnas ett aktivt företagskonto med ett saldo på minst 10.000 SEK för att Borgo ska kunna gå vidare med er ansökan om att öppna ett fasträntekonto. Om saldo och/eller aktivt företagskonto saknas kommer ansökan om ett fasträntekonto ej behandlas.

Administrativa tjänster:

Dokument Undertecknas av (Bank-ID via Scrive):
Årsbesked Firmatecknare för företaget

Om du har några frågor kring hur du fyller i dessa avtal är du välkommen att kontakta Borgos kundsupport på nummer 010 - 525 25 00. 


Bostadsrättsföreningar
Vi erbjuder även en tjänst som är riktad direkt till bostadsrättsföreningar i samarbete med SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, samt Nabo (båda ingår i Odevo). Om du representerar en BRF som är ansluten till SBC eller Nabo hänvisar vi dig till dem.