Borgo justerar räntan.

Den 27 juni sänks räntan på rörligt sparkonto till 3,90% för privatpersoner. Ändringen gäller för både nya och befintliga rörliga sparkonton. Fasträntekonton påverkas inte av denna justering. För mer information om Borgos räntor - klicka här!

Klagomål

Om du är missnöjd med våra produkter och tjänster vill vi gärna veta det snarast möjligt. Vänligen se nedan hur du går tillväga.

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra produkter och tjänster. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi gärna veta det snarast möjligt. Vänligen se nedan hur du går tillväga.


Bolån

Vid missnöje ber vi dig i första hand att vända dig till kundtjänst hos den av våra kreditförmedlare som har förmedlat ditt lån.

Om du efter att du varit i kontakt med kreditförmedlarens kundtjänst fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen för klagomål hos Borgo. Beskriv skriftligen vad du tycker är fel och ange ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter, den tjänst eller produkt som klagomålet avser, datum och tidpunkt då problem uppstod som orsakat klagomålet, eventuella underlag som stödjer beskrivningen/bevis, beskrivning av den eventuella skada du bedömer har uppstått och ange vad du kräver för rättelse eller kompensation.

Klagomålet skickas via brev eller e-post enligt nedan.
Borgo AB
Klagomål
Box 24088
104 50 Stockholm

eller via e-post till klagomal@borgohypotek.se

Efter mottaget klagomål återkopplar Borgo till dig med en beskrivning av nästa steg.

Sparkonto

Vid missnöje ber vi dig i första hand att vända dig till vår kundtjänst. Förhoppningsvis kan ni hitta en lösning som du känner dig nöjd med.

Om du efter att du varit i kontakt med kundtjänst fortfarande är missnöjd har du möjlighet att föra ärendet vidare till funktionen för klagomål hos Borgo. Beskriv skriftligen vad du tycker är fel och ange ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter, den tjänst eller produkt som klagomålet avser, datum och tidpunkt då problem uppstod som orsakat klagomålet, eventuella underlag som stödjer beskrivningen/bevis, beskrivning av den eventuella skada du bedömer har uppstått och ange vad du kräver för rättelse eller kompensation.

Klagomålet skickas via brev eller e-post enligt nedan.
Borgo AB
Klagomål
Box 24088
104 50 Stockholm

eller via e-post till klagomal@borgohypotek.se

Efter mottaget klagomål återkopplar Borgo till dig med en beskrivning av nästa steg.

Är du fortfarande inte nöjd?

Om du inte är nöjd med hur Borgo behandlade ditt klagomål kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Både företagare och konsumenter kan vända sig till allmän domstol för att få ärendet prövat.

Mer information och råd för konsumenter

Om du som konsument vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta: 
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Konsumentverket.se
Hallakonsument.se