Hur regleras Borgo?

Borgo har tillstånd att bedriva verksamhet med tillstånd enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (“LBF”) samt enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (“LUSO”) och står under tillsyn av Finansinspektionen. 

Hjälpte detta svar dig?

Kontakta Borgo

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00