Hur gör jag om jag är missnöjd med Borgo?

Vid frågor om ditt bolån ombeds du i första hand kontakta den av våra partners som har förmedlat ditt lån. Om du har ett klagomål gällande vår kreditgivning ber vi dig maila till klagomål@borgohypotek.se. Skriv där fullständigt namn och kontaktuppgifter, tjänst eller produkt som klagomålet avser, datum då problem uppstod, beskrivning av problem, stödjande information/bevis, samt om kompensation önskas.

Hjälpte detta svar dig?

Kontakta Borgo

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00