• Kundsupport
  • Övrigt
  • Hur gör jag om jag är missnöjd med hanterandet av mitt klagomål?

Hur gör jag om jag är missnöjd med hanterandet av mitt Klagomål?

Är du missnöjd med hur Borgo har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du har också möjlighet att vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå , Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket, den kommunala konsumentvägledningen för opartisk information och vägledning. 

Hjälpte detta svar dig?

Kontakta Borgo

Måndag - Fredag 09:00 - 17:00