Boende / 2024-02-21

Borgos utsikter för bostadsåret 2024: ”Lyssna på positiva signaler – men ha goda marginaler”

Försiktig optimism med hopp om islossning under 2024. Trots att den svenska ekonomin rör sig i en positiv riktning finns det osäkerhetsfaktorer att ta höjd för. Här delar Adam Lewenhaupt, medgrundare av Borgo, med sig av sina framtidsutsikter för bostadsmarknaden.

Efter ett turbulent år med hög inflation, stigande räntor och ökade levnadskostnader blickar många fram emot ett mer optimistiskt 2024. Ökad arbetslöshet och ett osäkert omvärldsläge gör det dock svårt att komma med träffsäkra prognoser. Den genomsnittliga räntan är fortfarande den högsta i Sverige sedan finanskrisen 2008 och trots att flera centralbanker har indikerat att det kan bli aktuellt att sänka styrräntan är framtidsutsikterna osäkra. Adam Lewenhaupt, medgrundare av Borgo, delar sin syn på det makroekonomiska läget och vad det kan betyda för bostadsmarknadens utveckling.

"Jag upplever att det finns en försiktig optimism i luften. Jag tror de flesta har en känsla av att vi har det värsta bakom oss när det gäller räntehöjningar och att vi snart kan börja se fram emot räntesänkningar, kanske redan under våren. Den typen av optimism är positiv för utvecklingen på bostadsmarknaden och bidrar till att köpare och säljare lättare kan mötas, även om det sannolikt kommer att dröja tills svenskarna de facto ser att bankerna sänker räntorna innan marknaden börjar ta fart på riktigt", säger Adam Lewenhaupt.

 Försiktighet präglade bostadsåret 2023. Bostadspriserna sjönk, det skedde färre affärer och försäljningar tog betydligt längre tid än året innan, enligt Svensk Mäklarstatistik. En bit in på det nya året är aktiviteten på bostadsmarknaden fortfarande låg. Om bolåneräntorna sänks, vilket många hushåll hoppas på, kan det leda till en islossning för bostadsmarknaden. På Borgo tror man att styrräntesänkningar kan innebära en sänkning av bolåneräntan med cirka 0,50–0,75 procentenheter under 2024.

"Min bedömning är att bolåneräntorna är på väg ner, men att ränteläget kommer ligga högre än nivån som vi såg för ett par år sedan. Vi kommer nog få vänja oss med ett normalläge på sikt som ligger omkring 2,5–3 procent i utlåningsränta, förutsatt att inflationen fortsätter dämpas", säger Adam Lewenhaupt.

I tider med ett högt ränteläge vill de flesta hushåll hålla nere sin belåning. När bolåneräntan var lägre valde många att utöka lånen för renoveringar eller andra investeringar i bostaden, och under det högre ränteläget har många i stället skjutit upp sådana beslut och i många fall i stället amorterat ned sina lån.  

"När räntan är hög ser vi att fler låntagare utökar sina amorteringar. Det bygger såklart på att man har marginaler i ekonomin som tillåter det. Vi tycker alltid det är klokt att amortera eftersom det också är en typ av sparande som bidrar till en bättre ekonomisk situation på sikt. Dels sänker det bostadskostnaderna, dels minskar det sårbarheten i samband med en försäljning eftersom du amorterat en större del av lånet."

Här är Borgos 4 råd till bostadsköpare:

1. Marginaler – viktigare än någonsin

Lyssna på positiva signaler från marknaden – men ha fortsatt goda marginaler. Vi lever i geopolitiskt osäkra tider och det finns omvärldsfaktorer som snabbt kan förändra ekonomin och påverka hushållens utgifter. Se därför till att redan från början ha marginaler i din privatekonomi som tar höjd för ökade kostnader.

2. Buffertsparande

Vi rekommenderar att alla har en sparbuffert som motsvarar minst två månadslöner efter skatt. Är du husägare eller har barn kan det vara klokt att ha ännu mer utrymme. Bufferten är din trygghet i osäkra tider. Det är viktigt att välja en sparform med god avkastning och låg risk, förslagsvis ett räntebärande sparkonto. För den bästa sparräntan bör du utforska mindre nischbanker, vilka erbjuder högre sparräntor än storbankerna. Borgos sparkonto erbjuder en hög sparränta i kombination med en särskild trygghet, då inlåningen enbart används till att finansiera bolån. Detta skiljer sig från andra aktörer som erbjuder en högre sparränta, som ofta använder de inlånade pengarna för finansiering av blancolån med högre risk.

3. Amortering som sparform

Att amortera extra var troligtvis inte en prioritet för de flesta när räntorna var låga – men det är ett bra sparalternativ, i synnerhet i tider med höga bolåneräntor. Amortering är ett sätt att öka ägandet i den egna bostaden samtidigt som du sänker de löpande räntekostnaderna.

4. Dra lärdomar av turbulenta tider

Varje generation har sina ekonomiska upp- och nedgångar. För många yngre svenskar är dagens ränte- och kostnadsläge en ny erfarenhet. Förhoppningsvis kan det här leda till en del lärdomar om lån och krediter som kan vara nyttiga i framtiden. Exempelvis kommer nog fler låntagare binda en del av bolånet för att skapa en mer förutsägbar boendeekonomi som är mindre konjunkturkänslig.

Relaterade artiklar