Borgo justerar räntan.

Den 27 juni sänks räntan på rörligt sparkonto till 3,90% för privatpersoner. Ändringen gäller för både nya och befintliga rörliga sparkonton. Fasträntekonton påverkas inte av denna justering. För mer information om Borgos räntor - klicka här!

Hushållsekonomi / 2023-12-14

Högtiden som skapar mest ekonomisk stress – här är expertens bästa råd för en mer jämställd jul

Mångas privatekonomi är satt under press i samband med julen. Högtiden synliggör också en ojämställdhet mellan könen. Var tredje kvinna vittnar om privatekonomisk stress i december, men endast var sjätte man är i samma situation visar en Demoskop-undersökning som Borgo genomfört.

Att julen är en stressig högtid kan nog de flesta skriva under på. Innan vi går på en efterlängtad ledighet ska arbetsuppgifter på jobbet färdigställas, bostaden ska pyntas och julklappar ska inhandlas. Förutom det praktiska finns ytterligare en stressfaktor som präglar högtiden för många: Ekonomin.

En undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av hypoteksbolaget Borgo visar att var tredje kvinna (31 procent) upplever privatekonomisk stress i samband med julen. Jämförelsevis svarar var sjätte man (17 procent) att de är privatekonomiskt stressade.

Att göra julen till en trevlig högtid kräver en hel del fix som egentligen är allas ansvar. Av tradition har dock kvinnor oftast tagit på sig projektledarrollen och det är en möjlig förklaring till att kvinnor känner en ökad privatekonomisk stress inför jul, säger Åsa Fagerlund, sparexpert på Borgo.

Åsa Fagerlund menar att diskussionen om vem som drar det tunga lasset är ett återkommande samtalsämne. I år har en uppmärksammad TikTok skapat igenkänningskänslor hos många. I ett videoklipp får vi följa en amerikansk familj som frossar i julklappar på juldagsmorgonen, men en julstrumpa är tom. Den som tillhör mamman i familjen. I kommentarsfältet rasar följarna och många menar att klippet, som troligtvis hade ett humoristiskt syfte, visar på ett jämställdhetsproblem.

Jag tror att många känner igen sig. Projektledaren ser till att alla andra har det bra men blir själv bortglömd. Jag hoppas att fler par, och andra som firar ihop, ser till att dela på ansvarsfördelningen när det kommer till det praktiska och det ekonomiska. Först då kan julen verkligen bli en trevlig högtid för alla, säger Åsa Fagerlund.

För att undvika privatekonomisk stress tycker hon att par bör prata om den gemensamma ekonomin i god tid före julen. Det handlar om att sätta en rimlig budget (lönen ska räcka till i slutet av januari) och enas om en rättvis fördelning av både uppgifterna och utgifterna.

Att inte ha kontroll över ekonomin är något som skapar stress. Därför är det väldigt viktigt att man är överens om vad julen får kosta. Det är lätt att endast räkna på själva julafton, men julen är lång och ledigheten sträcker sig ofta en bit in i januari. Se till att skapa utrymme för att alla ska kunna njuta av julen och inte oroa sig för en bister januari efter ett jullov som kostat för mycket, säger Åsa Fagerlund. 

FAKTA: Då är svenskarna mest privatekonomiskt stressade

På frågan: ”Vid vilka tillfällen upplever du privatekonomisk stress?”

  1. I samband med julen (29%)
  2. I samband med semestern (19%)
  3. I samband med resor (18%)
  4. I samband med födelsedagar (17%)
  5. I slutet av januari (16%)

Fotnot: Svarsgruppen ”Alla” (män/kvinnor i åldern 19–79 år). 2000 personer.

Om undersökningen:

Demoskop genomförde i april 2023 en undersökning på uppdrag av Borgo där 2026 personer i Sverige fick svara på olika frågor om sin privatekonomi. Resultatet från undersökningen har legat som grund för insikterna i artikeln.

Relaterade artiklar