Borgo justerar räntan.

Den 27 juni sänks räntan på rörligt sparkonto till 3,90% för privatpersoner. Ändringen gäller för både nya och befintliga rörliga sparkonton. Fasträntekonton påverkas inte av denna justering. För mer information om Borgos räntor - klicka här!

Boende / 2024-05-06

Var fjärde bostadsägare överväger en försäljning – trots risk för förlustaffär

Efter ett skakigt år på bostadsmarknaden överväger fler bostadsägare än tidigare en försäljning. Var fjärde bostadsägare funderar på att sälja bostaden – trots att det kan innebära en förlustaffär, visar en visar en ny Demoskop-undersökning från Borgo.

Den svenska bostadsmarknaden har ett turbulent år bakom sig. Bostadspriserna sjönk under 2023, det skedde färre affärer och försäljningarna tog betydligt längre tid än tidigare år, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.  

Högre räntor än de flesta hushåll är vana vid har också satt press på privatekonomin. En ny Demoskop-undersökning genomförd på uppdrag av Borgo visar att var tredje svensk är stressad över sin privatekonomi och mer än hälften (54 procent) anser att boendekostnaderna är den största stressfaktorn.

Drygt 80 000 hushåll har inte råd att bo kvar

Undersökningen visar också att många svenskar är redo att genomföra en flytt – var fjärde bostadsägare (24 procent), motsvarande 730 000 hushåll, överväger en försäljning. Detta trots att var fjärde person räknar med att göra en förlustaffär vid en eventuell försäljning.

Var tredje person (30 procent) som funderar på att sälja bostaden anger höjda boendekostnader som främsta skäl. 11 procent, motsvarande drygt 80 000 hushåll, uppger att anledningen är att de inte ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad.

Optimism kring ekonomin på längre sikt

Trots att många kämpar med att få ihop sin privatekonomi tror majoriteten att det är på väg att vända. Mer än hälften (54 procent) av de tillfrågade i Borgos undersökning tror att bostadspriserna kommer ha en positiv utveckling det närmaste året. Lika stor andel tror också att deras privatekonomi kommer ha en positiv utveckling de kommande 3 till 5 åren.

"Det finns viss optimism i luften, och vi ser att det har börjat bli mer aktivitet på marknaden. Jag tror att de flesta har en känsla av att vi har det värsta bakom oss när det gäller räntehöjningar och att vi nu närmar oss en period av sänkningar. Den typen av optimism borde vara positiv för utvecklingen av bostadsmarknaden och bidrar till att köpare och säljare kan mötas, säger Adam Lewenhaupt", medgrundare av Borgo.

Om undersökningen: Under mars 2024 ställde Demoskop privatekonomiska frågor till 2035 svenskar. Undersökningen gjordes på uppdrag av hypoteksbolaget Borgo.

Relaterade artiklar