Sparande / 2023-11-17

Var tredje svensk kvinna har svårt att klara en oväntad utgift på 25 000 kronor

Svenska kvinnor har svårare än män att klara en större extrautgift, något som Borgo uppmärksammar i samband med Internationella mansdagen.

Svenska kvinnor har svårare än män att klara en större extrautgift, något som Borgo uppmärksammar i samband med Internationella mansdagen. En Demoskop-undersökning visar att var tredje kvinna skulle ha svårt att klara en oväntad utgift på 25 000 kronor.  

Svårigheter att klara oförutsedda utgifter är en stor stressfaktor för många svenskar, vilket kan påverka den psykiska hälsan, relationer och familjelivet. Det visar en Demoskop-undersökning som hypoteksbolaget Borgo har genomfört. Siffrorna visar att var tredje kvinna (33 procent) skulle ha svårt att klara en oväntad utgift på 25 000 kronor – medan endast var femte man (20 procent) har samma svårigheter.

Att spara ihop till en buffert är därför avgörande för att skapa större privatekonomisk trygghet i samhället. Men även här skiljer det sig åt mellan könen då männen i genomsnitt kan spara 400 kronor mer i månaden. Dessa skillnader vill Borgo uppmärksamma på Internationella mansdagen 19 november.

”Vi kan i våra siffror se stora skillnader mellan kvinnor och mäns privatekonomi. Män upplever att de har större möjligheter att spara regelbundet vilket i sin tur påverkar deras förmåga att klara oförutsedda utgifter. Borgo vill lyfta skillnader för att på så sätt kunna bidra till en diskussion om en mer jämställd situation där fler kan känna privatekonomisk trygghet”, säger Åsa Fagerlund, sparexpert på Borgo.  

Internationella mansdagen tycker hon är ett bra tillfälle för svenska par att prata om den gemensamma ekonomin och respektive parts möjlighet till sparande.

”Det kan upplevas som ett obekvämt samtalsämne, men det är viktigt att etablera ett jämställt sparande som ger båda parter möjlighet att känna sig både delaktiga och trygga i sin privatekonomi”, säger Åsa Fagerlund.

Enligt Åsa Fagerlund finns inga rätt och fel när det kommer till hur man väljer att strukturera den gemensamma ekonomin, men att det är viktigt att komma överens om ett upplägg där båda får möjlighet till ett sparande som ger avkastning. För buffertsparande lämpar sig en sparform med låg risk då tidshorisonten är relativt kort.

“Internationella mansdagen är ett utmärkt tillfälle att utforska hur sparfördelningen ser ut i din relation. Ta dig även tiden att kartlägga om du och din partner klarar en större extrautgift eller inkomstbortfall. Ett sparkonto med konkurrenskraftig ränta ger de bästa förutsättningarna att hantera oförutsedda kostnader”, säger hon.  

Om undersökningen: 

Demoskop genomförde i april 2023 en undersökning på uppdrag av Borgo där 2026 personer fick svara på olika frågor om sin privatekonomi. Resultatet från undersökningen har legat som grund för insikterna i artikeln.    

Relaterade artiklar

Sparande

Sparfluencerns bästa tips för att maxa semesterkassan

Vi är glada att presentera vårt samarbete med Annifrid Huhtala – sparfluencern som guidar sina följare till bättre ekonomiska vanor, hjälper dem nå sina sparmål och inspirerar till genomtänkta köp. Nu delar hon sina bästa spartips för att boosta semesterkassan inför sommaren.

Läs mer